Adverteren

(English follows Dutch)

LINK is het vaktijdschrift voor Nederland en Vlaanderen voor de jeans- en young fashion-markt dat vier keer per jaar verschijnt, waarvan twee keer voor de belangrijkste vakbeurzen én in de voor de detaillist belangrijkste inkoopperioden.
LINK is de spreekwoordelijke link tussen mode- en jeansmerken en de retailer in jeans en young fashion.
Eigentijds, eigenwijs, onafhankelijk en professioneel met relevante informatie in woord en beeld.
LINK onderscheidt zich als vakblad van andere bladen door kwaliteit in tekst, beeld en uitstraling.

LINK wordt gelezen door

 • retailers in young fashion, high fashion en jeanswear
 • modewinkelketens
 • inkoopverenigingen
 • agenten, agenturenfirma’s
 • importeurs
 • beursorganisaties
 • modestudenten
 • pr-bureaus, grafisch ontwerpers, fotografen
 • stylisten, kappers, visagisten
 • consumenten

Consumentenprofiel

 • de gemiddelde lezer is grotendeels vrouw in de leeftijdscategorie 18-35 jaar
 • spendeert tussen 100 en 300 euro per maand aan kleding en schoeisel
 • kent LINK via de tijdschriftenhandel, school of werk
 • heeft een sterk modebesef

LINK is actief in de Benelux sinds 1997.

English

LINK is the trade magazine for the Netherlands and Flanders focussing on the jeans and young fashion market, that is published four times a year, twice just before the most important international trade shows and before the major buying periods of the year.
LINK is the proverbial link between brands and retailers in jeans and young fashion.
Contemporary, headstrong, independent and professional with appropriate information in speech and images.
LINK distinguishes as a trade magazine from others by quality in speech, images and charisma.

LINK is highly valued by

 • retailers in young fashion, high fashion and jeanswear
 • fashion retail chains
 • buying associations
 • agents, agencies
 • importers, wholesale
 • trade show organizations
 • fashion students
 • pr agencies, graphic designers, photographers
 • stylists, hairdressers, make-up artists
 • consumers

Consumer profile

 • the average reader is mostly a young woman in the age of 18 - 35 years
 • spends between 100 and 300 euro per month on clothing and shoes
 • has a strong fashion awareness

LINK is active in the Netherlands and Belgium since 1997.